Thầy Cô Giáo Tốt Là Những Anh Hùng Vô Danh.

Lời chúc Hay Nov 01, 2016 No Comments

 

Ông bà ta từng nói: “Không thầy đố mày làm nên”. Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế – văn hóa”; “Thầy cô giáo tốt là những anh hùng vô danh”; cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã nhấn mạnh: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.

thay-co-tot-la-nhung-anh-hung-vo-danh

Nghị quyết của Đảng qua các kỳ đại hội luôn coi giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã chỉ rõ: “Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo”.

Để thực hiện tốt sứ mệnh vẻ vang của mình, các thầy giáo, cô giáo phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhiệm vụ của các cô giáo, thầy giáo rất nặng nề, nhưng rất vẻ vang. Muốn làm tròn nhiệm vụ đó thì phải luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lập trường chính trị; phải ra sức đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”, xứng đáng là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận giáo dục, đào tạo của ngành.

Mỗi thầy giáo, cô giáo cần nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề và to lớn của mình đối với việc dạy chữ, dạy người; tâm huyết, say mê với nghề nghiệp, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, giữ vững chữ đạo, trau dồi chữ tâm; duy trì trật tự, kỷ cương, kỷ luật, xây dựng nền nếp tự quản, tự giác, nếp sống văn hóa, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, luôn là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, ý chí học tập vươn lên; là người truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê học tập, say mê nghề nghiệp, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, khát khao cống hiến cho lý tưởng cách mạng để học sinh, sinh viên noi theo.

Giáo viên phải là người nắm chắc và vận dụng sáng tạo các quy luật dạy học, có hiểu biết sâu sắc về phương pháp học, phương pháp nghiên cứu khoa học, ham mê hiểu biết, khám phá cái mới; dạy cho học sinh, sinh viên phương pháp học, phương pháp nghiên cứu. Trong giảng dạy, phải triển khai sâu rộng, duy trì thường xuyên, hiệu quả các phong trào thi đua dạy giỏi trong giáo viên và học tốt, rèn luyện tốt trong học sinh, sinh viên, gắn với chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Nhà trường phải thực sự là nơi có môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh, giàu tính nhân văn, “Mỗi mét vuông trong nhà trường đều phải mang tính giáo dục”; cán bộ, giáo viên, công nhân viên phải hành động theo khẩu hiệu “Tất cả vì học sinh, sinh viên thân yêu”.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên cần tự giác gương mẫu làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, không né tránh, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, thiếu sót để khắc phục, sửa chữa. Thực tế cho thấy, ở trường nào, lãnh đạo nhận thức rõ về những hạn chế, thiếu sót và thực sự cầu thị, có biện pháp khắc phục, sửa chữa thì ở đó, chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng cao, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường.

Mỗi người thầy, người cô tốt luôn là tấm gương sáng, là “anh hùng vô danh” cho học trò noi gương, tôn thờ. Ngày 20/11 sắp đến, học trò thân yêu đừng quên dành tặng thầy cô những loi chuc hay  thay cho tấm lòng muốn gửi trao.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *