Tag: Hình ảnh buồn về tình yêu

Người ta thường nói tình yêu đi qua gió giông thì tình yêu sẽ trở nên bền chặt và trọn vẹn. Nhưng tại sao có những cuộc tình hai người yêu thương nhau tha thiết lạ không thể ở cạnh nhau. Hình ảnh buồn về tình yêu tan vỡ thật...

Latest Posts