Những Câu Thành Ngữ, Tục Ngữ Hay Về Thầy Cô Giáo.

Danh Ngôn Nov 14, 2016 No Comments

Thành ngữ, tục ngữ chính là sự kết tinh, lắng đọng từ những kinh nghiệm và vốn sống bao đời nay của ông cha ta. Mỗi câu thành ngữ, tục ngữ đều hàm chứa những điều răn dạy về nếp sống, ăn ở, phép tắc ứng xử … trong cuộc sống hàng ngày mà ta vẫn thường gặp phải. Chính vì thế, mà ta bắt gặp được ở bất cứ môi trường nào, lối sống nào cũng có những câu thành ngữ, tục ngữ, trong đó có những câu thành ngữ, tục ngữ hay về thầy cô.

thanh-ngu-tuc-ngu-hay-ve-thay-co-1

– Tiên học lễ, hậu học văn

– Nhất tự vi sư, bán tự vi sư

– Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy

– Không thầy đố mày làm nên

– Học thầy không tày học bạn

– Một kho vàng không bằng một nang chữ

thanh-ngu-tuc-ngu-hay-ve-thay-co-2

– Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học

– Ăn vóc học hay

– Ông bảy mươi học ông bảy mốt

– Dốt đến đâu học lâu cũng biết

– Người không học như ngọc không mài

– Trọng thầy mới được làm thầy           

thanh-ngu-tuc-ngu-hay-ve-thay-co-3

– Một gánh sách không bằng một giáo viên giỏi

– Thầy giáo là đường tinh, học sinh là đường đã lọc

Nhất quý nhì sư

– Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy

– Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

 

—————— ***** ——————–

Những câu thành ngữ, tục ngữ triết lí trên đây cũng có thể trở thành lời chúc 20-11 hay dành tặng thầy cô nếu bạn biết vận dụng hơn nữa, thể hiện bạn cũng là một cô, cậu học trò khá về văn chương.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *