Lời Chúc Valentine Ngọt Ngào Nhất Bằng Tiếng Anh

Lời chúc Hay Feb 10, 2017 No Comments

Lời chúc Valentine ngọt ngào nhất bằng Tiếng Anh sẽ hộ lời nói của trái tim gửi trao người yêu thương. Giống như lời chúc bằng Tiếng Việt,những lời chúc bằng Tiếng Anh sau đây cũng không kém phần lung linh, lãng mạn. Cùng trải lòng với nó bạn nhé !

loi-chuc-valentine-ngot-ngao-nhat-bang-tieng-anh-1

Lời chúc Valentine ngọt ngào nhất bằng Tiếng Anh)

♥. I wanna tell you that you are my life. I love you from bottom of my heart. I can’t stay without you. You are my valentine.
( Em muốn nói với anh rằng anh là cả cuộc đời em. Yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Em ko thể thiếu anh. Anh là tình yêu của em.)

♥. I just want to say that I Love You A lot and I`m Missing You…But i promise that we`ll celebrate this day with lots of love and happiness….
( Anh muốn nói rằng anh yêu và nhớ em rất nhiều…Nhưng anh hứa chúng ta sẽ cùng ăn mừng ngày này với thật nhiều tình yêu và hạnh phúc.)

♥. In your eyes, I see tomorrow…In your arm I found love..Loving you to day and always.
( Trong mắt anh, em nhìn thấy ngày mai…Trong vòng tay của anh, em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.)

♥.  We’ve been through a few hard times honey..well..I just want to let all the people to know that you are my only one..I LOVE YOU VERY MUCH.
( Chúng ta đã cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, em yêu. Anh chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng: em là duy nhất của anh…ANH YÊU EM RẤT NHIỀU.)

♥.  When I first saw you, I saw love.
And the first time you touched me, I felt love.
And after all this time, you’re still the one I love.
( Lần đầu tiên em nhìn thấy anh..em đã thấy tình yêu…Lần đầu tiên anh chạm vào em…em đã cảm nhận được tình yêu. Và sau những khoảng thời gian đó…Anh vẫn là người duy nhất em yêu.)

loi-chuc-valentine-ngot-ngao-nhat-bang-tieng-anh-2

Lời chúc Valentine ngọt ngào nhất bằng Tiếng Anh)

♥. A candle may melt
and it’s fire may die,
but the love you have
given me will always
stay as a flame in my heart.

♥. V….is for Valentine ; you are my only Valentine
A…..is for I will Always be yours
L…..is for Love at its most extreme
E…..is for Everlasting love ; Ecstatic love.
N…..is for Never-ending love
T…..is for we will Always be Together forever
I…..is for you being Intelligent and Innocent;
N….is 4 Natures naughty way of saying I luv you to
E…..is for Emotion our love is so ever lasting

♥. I love my eyes when U look into them,
I love my name when U say it,

♥. I love my heart when U love it,
I love my life when U are in it.

♥. When it rains, you dont see the sun, but its there.
Hope we can be like that.
We dont always see each other,
but we will always be there for one another.

♥. You’re not just my friend,

You’re my love

You’re not just my love,

You’re my heart.

You’re not just my heart,

You’re my life

Youre not just my life,

You’re my everything.

( Em không chỉ là bạn, em là tình yêu của tôi

Em không chỉ là tình yêu, em là trái tim của tôi
Em không chỉ là trái tim, em là cuộc sống của tôi
Em không chỉ là cuộc sống, em là tất cả mọi thứ của tôi.)

loi-chuc-valentine-ngot-ngao-nhat-bang-tieng-anh-3

Lời chúc Valentine ngọt ngào nhất bằng Tiếng Anh)

♥.  You are the most special person in my life and I love you from the core of my heart. You are there in me, in my thoughts and in my dreams. Without you my life loses its meanings. Even an hour without you causes pain in my heart. I wish we will never part.
( Em là người đặc biệt trong đời đối với anh và anh yêu em tự đáy lòng. Em ở đây…trong anh, và trong những giấc mơ của anh. Thiếu em..cuộc sống của anh không còn ý nghĩa. Nếu 1 giờ thiếu em..trái tim anh sẽ đau nhói. Anh ước chúng ta sẽ không bao giờ là quá khứ.)
♥.  Nothing gonna change my love for you because you are my soul…
( Không gì có thể thay đổi được tình yêu của anh dành cho em, bởi vì em là linh hồn của anh.)
♥.  If I never met you, I wouldn’t like you. If I didn’t like you, I would not love you. If I didn’t love you, I wouldn’t miss you. But I did, I do and I will. Love you so much…kisses
( Nếu anh không bao giờ gặp em…Anh sẽ không thích em. Nếu anh không thích em…Anh sẽ không yêu em. Nếu anh không yêu em..Anh sẽ không nhớ em. Nhưng anh đã làm…đang làm và sẽ làm. Yêu em thật nhiều…hôn em.)

♥.  I Have A Heart And Its True, But Now Its Gone From Me To You. So Care For It, Just Like I Do, Because I Have No Heart And You Have Two…
(Tôi có 1 trái tim và nó là sự thật..Nhưng giờ đây nó đã đi theo em. Hãy quan tâm đến nó như anh đã từng làm em nhé..Bởi vì anh ko có nó nữa rồi..Và em đã có cả hai.)

♥.  I love now, tomorrow and today,
and if God give me the time..
I’ll love you ’till the end of my life…
( Bây h anh đã yêu em, hôm nay và ngày mai nữa, và chúa đã cho anh thời gian..Anh sẽ yêu em đến cuối cuộc đời.)

*************

Hãy dành những lời chúc Valentine ngọt ngào nhất bằng Tiếng Anh trên đây dành tặng nửa yêu thương bạn nhé ! Blogtraitim.info chúc bạn và người ấy hạnh phúc trong ngày lễ tình nhân 14/2 !

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *