Lời Chúc Valentine Bằng Tiếng Anh Hay Nhất Năm 2016

Lời chúc Hay , Tình Yêu Feb 02, 2016 No Comments

Ngày 14/2 sắp đến rồi bạn đã chuẩn bị món quà gì để gửi đến một nửa của mình trong ngày này chưa? Với những lời chúc valentine bằng tiếng Anh hay nhất mà chúng tôi giới thiệu sau đây sẽ giúp bạn gửi lời yêu thương đến một nửa của mình trong ngày 14/2.

Nào hãy cùng blogtraitim.info tham khảo những câu chúc hay và ý nghĩa cho ngày valentine trong bài viết dưới đây nhé!

loi-chuc-valentine-bang-tieng-anh-hay-nhat-Love holds meaning only when someone brings it into our life and you have done just that for me. Happy Valentine’s day!
Tình yêu có nghĩa chỉ khi ai đó mang nó vào cuộc sống của bạn và bạn đã làm được điều đó cho tôi. Chúc mừng ngày lễ Tình yêu.

loi-chuc-valentine-bang-tieng-anh-hay-nhat-Happy Valentine’s day! If life were to be a fairytale it would begin from you because you make everything seem so noble
Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Nếu cuộc sống là câu chuyện cổ tích, nó sẽ bắt đầu từ bạn bởi bạn thực hiện tất cả mọi thứ dường như rất cao thượng.

loi-chuc-valentine-bang-tieng-anh-hay-nhat-Happy Valentine’s day! Do not you get tired running round and round all through the day in my mind?
Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Bạn có cảm thấy mệt mỏi khi chạy quanh hết ngày này qua ngày khác trong tâm trí tôi?

loi-chuc-valentine-bang-tieng-anh-hay-nhat-Even though i’m late to to wish you Happy Valentine’s day. I want to tell you that we do not need a particular day to celebrate our love. Everyday is Valentine’s day when i’m with you my, love.
Mặc dù đã muộn để chúc Em ngày lễ Tình yêu vui vẻ. Anh muốn nói với Em rằng chúng ta không cần một ngày đặc biệt để kỷ niệm tình yêu của chúng ta. Mỗi ngày đều là ngày lễ tình yêu khi Anh với Em, tình yêu của Anh.

loi-chuc-valentine-bang-tieng-anh-hay-nhat-Being late doesn’t mean that i’ve forgotten, for it is but time’s constraint. My wishes for you are fresh and new, may your heart hold within it love forever. Belated Valentine’s day.
Muộn không có nghĩa là Anh đã quên, cho đó là nhưng thời gian hạn chế. Mong muốn của Anh cho Em được tươi và mới, có thể giữ trái tim của Em trong đó là tình yêu mãi mãi. Ngày Valentine muộn màng.

loi-chuc-valentine-bang-tieng-anh-hay-nhat-Valentine’s day mean nothing without you.
Ngày lễ tình nhân không là gì khi không có Em.

loi-chuc-valentine-bang-tieng-anh-hay-nhat-Love is the one thing that happens once but lasts a lifetime.
Tình yêu là một điều gì đó xảy ra một lần nhưng kéo dài suốt đời.

loi-chuc-valentine-bang-tieng-anh-hay-nhat-Let’s live to love each other.
Hãy sống để yêu nhau.

loi-chuc-valentine-bang-tieng-anh-hay-nhat-There’s you and there’s me, and i’m sure that spells love. Happy Valentine’s Day.
Có Em và có Anh, và Anh tin rằng phép màu tình yêu. Chúc mừng ngày lễ tình nhân.

loi-chuc-valentine-bang-tieng-anh-hay-nhat-Wherever you go, my heart will follow you. Be my Valentine.
Bất cứ nơi nào Em đi, trái tim Anh sẽ theo Em. Hãy trở thành tình yêu của Anh.

loi-chuc-valentine-bang-tieng-anh-hay-nhat-On this Valentine’s, i would like to say it’s your eyes that make me feel beautiful. I love you.
Ngày ngày lễ tình nhân này, Anh muốn Em để ý tới Anh vì điều đó làm Anh hạnh phúc. Anh yêu Em.

loi-chuc-valentine-bang-tieng-anh-hay-nhat-I am still clueless how i got so fortunate and found you! Happy Valentine’s Day.
Anh vẫn không thể lý giải làm sao Anh đã quá may mắn và tìm thấy Em. Chúc mừng ngày lễ tình nhân.

loi-chuc-valentine-bang-tieng-anh-hay-nhat-Chúc các bạn sẽ chọn được loi chuc hay và phù hợp với ý muốn của mình dành cho người ấy. Hãy tham khảo thêm nhiều câu chúc hay trong blogtraitim.info nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *