Lời Chúc Hay Bằng Tiếng Anh Tặng Chị Em Phụ Nữ Ngày 20/10.

Lời chúc Hay Oct 20, 2016 No Comments

Những loi chuc hay  bằng Tiếng Việt tặng chị em phụ nữ Blogtraitim.info cũng đã giới thiệu khá nhiều rồi. Trong bài viết bài, blogtraitim.info sẽ gửi tặng bạn những lời chúc hay bằng Tiếng Anh tặng chị em phụ nữ ngày 20/10.Cùng tham khảo các bạn nhé !

loi-chuc-20/10-bang-tieng-anh

 

Some IDIOTS say:
“Behind every Successful man
There is a Woman…
“But Nobody know the
Fact: “WOMEN GO ONLY BEHIND SUCCESSFUL MEN…
(Một số kẻ ngốc nói:
“Đằng sau mỗi người đàn ông thành công
có một người phụ nữ …
“Nhưng ai biết
Thực tế: “Phía sau người đàn ông thành công là một người phụ nữ)
————————— *** ————————————
A very happy women’s day!
Truly proud to be a woman who is a symbol of
GOD’s Shakti, Love, Compassion, Dignity, Strength & so on….
the list of her qualities is endless.
So hats off to all women of the world!
( Chúc mừng ngày phụ nữ! thực sự tự hào được là một người phụ nữ là biểu tượng của nữ thần Shakti, tình yêu, lòng thương cảm, phẩm hanh, sức mạnh, vv..
Những phẩm chất đó của nữ thần là vô hạn.
Chúc mừng tất cả phụ nữ trên thế giới)
——————————– *** ——————————–
God created Man first… but… he wanted to create something better… Guess what He created woman!

( Chúa tạo dựng người đàn ông đầu tiên … nhưng … ông muốn tạo ra một cái gì đó tốt hơn..Những gì Ông đã tạo ra người phụ nữ!)

——————————– *** ——————————–

The willingness to listen,the patience to understand,the strength to support,the heart to care & just to be there….that is the beauty of a lady!Happy Women’s Day!
Wishing you a day that’s just like you…
really special!
Happy Women’s Day 2016!
( Luôn sẵn sàng lắng nghe, kiên nhẫn để hiểu, sức mạnh để hỗ trợ, trung tâm chăm sóc và chỉ được có … Vững đó là vẻ đẹp của một phụ nữ.
Chúc các bạn một ngày đó là giống như bạn …
Bạn thực sự đặc biệt!
Chúc mừng ngày Phụ nữ năm 2016!)

———————————*** ——————————–

Across the miles…
comes this wish
from me to say…
You are Special!
Happy Women’s Day
(Tôi vượt muôn dặm đế nói rằng bạn là một người đặc biệt
Chúc mừng ngày Phụ nữ.)

—————————— *** ———————————

“WOMEN have strengths that amazes man.. she can handle trouble & carry heavy burdens.. she holds happiness, love & opinions..she smiles when filing like screaming..”
(“Phụ nữ có thế mạnh làm cho người đàn ông ngạc nhiên .. cô có thể xử  lý rắc rối và mang gánh nặng .. cô nắm giữ hạnh phúc, tình yêu. Cô mỉm cười khi nộp đơn như hét lên ..”

—————————– ***———————————–

Happy Women’s Day!
Wishing you a day as beautiful as you are!
(Chúc mừng ngày Phụ nữ!
Chúc các bạn một ngày đẹp như bạn!)

———————————- *** ——————————

Wishing you a day filled with goodness and warmth,
Wishing you happiness… today and forever,
Happy Women’s Day!
(Chúc các bạn một ngày tràn đầy lòng nhân hậu và sự ấm áp,
hạnh phúc … Chúc các bạn ngày hôm nay và mãi mãi,
ngày Phụ nữ hạnh phúc!)

Hi vọng những lời chúc hay bằng tiếng anh trên đây cũng những hình ảnh dễ thương khác sẽ là món quà ý nghĩa bạn dành tặng các chị em phụ nữa trong ngày lễ 20/10.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *