Lời Chúc 20/10 Bằng Tiếng Anh Dành Cho Các Đấng Mày Râu Tham Khảo.

Lời chúc Hay Oct 20, 2016 No Comments

Trong kho tàng loi chuc hay  dành tặng chị em phụ nữ ngày 20/10, các đấng mày râu đã có những lời chúc bằng Tiếng Anh chưa? Nếu chưa có cùng tham khảo những lời chúc 20/10 bằng Tiếng Anh sau đây nhé !

LOI-CHUC-20/10-BANG-TIENG-ANH

 

Wishing you a day filled with goodness and warmth,
Wishing you happiness… today and forever
Happy Women’s Day!

(Chúc các bạn một ngày tràn đầy lòng nhân hậu và sự ấm áp,
hạnh phúc … Chúc các bạn ngày hôm nay và mãi mãi,
ngày Phụ nữ hạnh phúc!)

—————————— *** ———————————-

This Women’s Day resolve to…
Get your choices right!
In a nutshell…
Have a fun-filled and
Enjoyable Women’s Day!
(Phụ nữ này ngày quyết tâm …
Nhận sự lựa chọn của bạn ngay!
Tóm lại …
Có một niềm vui đầy và
ngày thú vị của phụ nữ!)

———————————- *** ——————————

Every Home,Every Heart, Every Feeling,
Every Moment Of happiness is incomplete
without u, Only U can complete this world…
Happy Women’s Day
(Mỗi Gia đình, Mỗi trái tim, Mỗi cảm giác
Mỗi phút của hạnh phúc là không đầy đủ
mà không có u, Chỉ U có thể hoàn thành thế giới này …
Chúc mừng ngày Phụ nữ !)

—————————— *** ———————————

This LIFE has no existence without a strong ally in WOMAN in every stage
of life starting from Motherhood to Wife, Sister &finally a Daughter.
Happy Women’s Day !!
(CUỘC SỐNG này không có sự tồn tại mà không có một đồng minh mạnh mẽ trong PHỤ NỮ trong mọi giai đoạn của cuộc sống bắt đầu từ mẹ đến vợ, chị và cuối cùng là một con gái.
Chúc mừng Ngày Phụ nữ !!)

——————————— *** ——————————-

Wish you a very happy (happy) women’s day
Its you who’s making the difference in so many lives….
and I am one of them….Have a wonderful day!
(Chúc các bạn một ngày rất hạnh phúc (hạnh phúc) của phụ nữ
của bạn những người đang làm cho sự khác biệt trong cuộc sống … rất nhiều.
và tôi là một trong số họ … . Có một ngày tuyệt vời!)

———————————- *** ——————————

A beautiful woman must expect to be more accountable for her steps,
than one less attractive.
(Một người phụ nữ đẹp phải mong đợi để có trách nhiệm hơn cho các bước của cô,
hơn một kém hấp dẫn.)

——————————— *** ——————————

She wants a free sky,
Where she can be flying
She don’t ask for the wings,
Just break up her rings

(Cô ấy muốn một bầu trời tự do,
ở đâu cô có thể bay
Cô không hỏi cho cánh,
Chỉ cần phá vỡ vòng tròn của mình.)
——————————- *** ———————————

Wishing you a day filled with goodness and warmth,
Wishing you happiness… today and forever,
Happy Women’s Day!
(Chúc các bạn một ngày tràn đầy lòng nhân hậu và sự ấm áp,
hạnh phúc … Chúc các bạn ngày hôm nay và mãi mãi,
ngày Phụ nữ hạnh phúc!)
 

Ngoài ra, còn rất nhiều lời chúc hay bằng Tiếng Anh đang chờ bạn tìm hiểu tại blogtraitim.info. Hãy thường xuyên cập nhật để tìm hiểu thêm những loi chuc hay  bạn nhé !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *