Dẫu biết tình yêu là đau khổ sao ta cứ mãi cắm đầu vào yêu ? Thôi thì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ nguôi đi theo năm tháng. Hãy tập quên đi hình ảnh quá khứ và dần tập yêu với tình yêu mới nhé bạn vì cuộc sống quá ngắn ngủi không nên chờ đợi những điều mà nó không thuộc về ta.